Zorg

Individuele begeleiding

 

Elbazzaz Management biedt gespecialiseerde individuele begeleiding en ondersteuning aan kinderen/jongeren, met PDD NOS, ADHD, een lichte verstandelijke beperking en/of met een trauma op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN).

Deze begeleiding is individueel, waarbij de gehele sociale context erbij wordt betrokken.

Ook zullen de ouders/verzorgers van een kind met een beperking, onderdeel uitmaken van deze individuele begeleiding.

      

De hulp kan variëren van het werken aan zelfvertrouwen, omgangsvormen, veiligheid, vertrouwen en het bieden van structuur of het opbouwen van een sociaal netwerk. Tevens kan er begeleiding geboden worden gericht op de schoolsituatie van het kind.